Morphic Technologies grekiska bolag Helbio S.A. har tagit en order på ett energisystem för omvandling av biogasen från avloppsvatten till el och värme. Systemet producerar 20 kW elektrisk energi och 20 kW värmeenergi.

I systemet utvinns värme och el ur biogas, som i sin tur är utvunnen direkt ur avloppsvatten. Kunden är Patras Municipal Corporation for Water Supply and Waste Water Management. Anläggningen kommer att stå klar i juni 2008 och skall därefter utvärderas i tre månader. I systemet ingår, förutom Helbios patenterade reformer, ett reningsfilter för biogasen, en 20 kW bränslecell, samt spänningsomvandlare för att anpassa bränslecellens utspänning till elnätet. Elenergin förbrukas lokalt inom reningsverket, och den producerade värmeenergin används för att effektivisera reningsprocessen i avloppsverket. Efter den planerade utvärderingsperioden finns intresse för ytterligare system för betydligt större effekter, eftersom denna pilotanläggning endast nyttjar en bråkdel av den utvunna biogasen.

”Systemet utgör ett typiskt exempel på de energisystem som vi nu börjar erbjuda marknaden. Avloppsrening är bara ett område där systemkombinationen reformer/bränslecell direkt kan användas. Förbränningsanläggningar, sopstationer, industrier och jordbruk är andra prioriterade områden. Anläggningen blir naturligtvis en viktig referensanläggning i den globala marknadsföringen av våra olika energisystem ”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies.

Inom Morphic Business Development bedrivs sedan 2005 ett intensivt utvecklingsarbete kring miljövänliga energisystem som möjliggör lokal produktion av el, värme och vätgas. Genom att utnyttja vindkraft, solenergi och biogas i energisystem uppbyggda kring reformers och bränsleceller skapas en ny typ av energisystem. Systemen innebär ett helt nya sätt att omvandla, lagra och använda förnybar energi.

Om Helbio
Helbio har sedan starten 2001 nått en ledande position när det gäller utveckling av teknik för kostnadseffektiv produktion av vätgas. Kärnan i Helbios kompetens utgörs av ett unikt kunnande inom katalysatorteknologi, kombinerat med innovativa, patenterade tekniska lösningar för s.k. ”reformers” vilket sammantaget gör det möjligt att utveckla system för omvandling av flytande och gasformiga bränslen som alkoholer och kolväten till vätgas. Styrkan i tekniken ligger i den höga effektiviteten, de låga produktionskostnaderna och inte minst möjligheten till lokal vätgasproduktion. Därigenom elimineras två av de faktorer som länge motverkat en större spridning av vätgastekniken; höga produktionskostnader och svårigheter i samband med distribution.

Morphic Technologies AB förvärvade i augusti 2007 55 procent av aktierna i Helbio. Förvärvet innebär att Morphic får tillgång till kompetens som påskyndar marknadsintroduktionen av Morphics energisystem, vilka bedöms ha stor kommersiell potential.