Morphics dotterbolag Finshyttan Hydro Power AB har mottagit en order avseende renovering och modernisering av aggregat 5 i vattenkraftverket Harsprånget, Lule älv.

Ordern innefattar bland annat byte av lager och tätningar, renovering av löphjul och ny styrning av ledkransenhet. Arbetet kommer att utföras på plats i anläggningen samt i bolagets lokaler i Filipstad. Beställare är Vattenfall AB Vattenkraft.

”För oss har ordern stor betydelse för framtida projekt med avseende på större aggregat”, säger Håkan Örtqvist, VD för Finshyttan Hydro Power AB.

Harsprånget är med avseende på installerad effekt Sveriges största vattenkraftverk och står för ca 1,5% av hela Sveriges elproduktion. Det aktuella aggregatet i verket är det största i Luleälven med en löphjulsdiameter på 6,6 m och med en effekt av 450 MW.