Morphics dotterbolag Dynamis AB har erhållit en order från Bharat Forge Kilsta AB. Ordern omfattar SensActive™ mätsystem tillsammans med robot.

Ordern till Dynamis omfattar ett mätsystem där SensActive™ används för positionering av smidesämnen med vikter över 200 kg och en temperatur på över 1 000°C. Mätsystemet styr en robot som plockar smidesämnen direkt från smidespressens utbana och matar dessa till en annan press där gjutskägg avlägsnas.

”Ordern är ytterligare ett exempel på SensActive™-systemets mångsidighet”, säger Eric Lennermark, försäljningschef på Dynamis AB. Dynamis utvecklar, tillverkar och marknadsför teknik och utrustning för materialhantering och kvalitetskontroll inom främst verkstadsindustrin. Dynamis metod för plockning av osorterat gods med robot, så kallad Bin Picking, är en av de unika och mycket efterfrågade tillämpningar det egenutvecklade och patenterade SensActive™-systemet används till. Andra tillämpningar är palletering och mönsterläggning samt måttanalys för kvalitetssäkring. Förutom standardprodukter erbjuds även fullständiga anläggningsinstallationer och kundanpassade lösningar. Kunderna utgörs av företag inom svensk och internationell verkstadsindustri.

Om Dynamis AB
Dynamis drivs från Karlskoga och sysselsätter cirka 13 personer. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Det operativa målet är att etablera SensActive™-systemet på marknaden och identifiera potentiella samarbetspartners inom systemintegration. Fokus ligger i första hand på den svenska marknaden, men systemet kommer även att lanseras på utvalda europeiska marknader. Målet är att 2012 ha en marknadsandel om 30–35 procent av alla sålda materialhanteringssystem i Sverige.

Om Bharat Forge Kilsta
Bharat Forge Kilsta Group är en världsledande tillverkare av smidesprodukter, bland annat framaxelbalkar och vevaxlar, för fordonsindustrin. Bharat Forge ingår i den indiska industrikoncernen Kalyani med tillverkning över hela världen.