Morphic Impacts testcenter i Tokyo har tidigare i september kommunicerat en order på tre test- och verifieringsplattformar från en av världens fem största fordonstillverkare. Denna order har nu utökats till att omfatta nio testplattformar. Syftet med testplattformarna är att optimera effekten ur en flödesplatta formad med Morphics patenterade produktionsteknologi. I plattformarna skall nio varianter av flödesplattor provas och optimeras, för att sedan, om detta arbete är framgångsrikt, ingå i olika slutprodukters bränslecellsystem.

Morphics patenterade formningsteknologi ger möjlighet att forma metall mer effektivt än med konventionella produktionsmetoder och kan fullt ut implementerad ge förutsättningar för en högre verkningsgrad ur bränslecellen med bibehållna yttermått.

I februari, 2008 etablerade Morphic Impact ett teknologicenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo i Japan. Samtidigt kommunicerades att en av världens fem största biltillverkare bokat anläggningen för att producera provserier av bränslecellsplattor till bilar. Samarbetet följer en strukturerad plan och omfattar ett antal steg i form av test- och verifieringsplattformar. De första två plattformarna, tillverkade under våren har nu framgångsrikt passerat de kritiska kvalitetstester som ingår i projektplanen.

”Det handlar om ett större utvecklingsprojekt, där nio testplattformar levereras, dvs nio varianter av flödesplattor för prov och utvärdering i laboratorium. I dessa testplattformar skall resultatet av Morphic Impacts teknologi utvärderas och optimeras för att uppnå maximala prestanda för respektive variant. Därefter, om dessa optimeringsprojekt är framgångsrika, är avsikten att de nio varianterna av flödesplattor skall användas i olika slutprodukters bränslecellsystem.” säger Martin Valfridsson, VD Morphic Impact.

Plattformarna ska tillverkas och levereras under hösten för att sedan utvärderas av kunden under första kvartalet 2009.

Kort om Morphics teknologi för höghastighetsformning
Morphics patenterade teknologi för höghastighetsformning ger fördelar vad gäller formningsegenskaper då teknologin gör det möjligt att bearbeta metalliska material med en bråkdel av den energi som krävs vid konventionella bearbetningsmetoder, t ex fräsning. Maskinsystemen är kompakta i sin design med väsentligt lägre vikt jämfört med konventionella pressmaskiner och kräver ingen förstärkning av underlag i industrilokalen. Då avancerad teknologi används för att uppnå hög formningsenergi i form av kinetisk (rörelse) energi är den energi som krävs för formningsarbetet låg och därmed resurseffektiv vilket gynnar kunden ekonomiskt och ger miljömässiga fördelar.

Idag produceras flödesplattorna i två egna produktionsanläggningar i Karlskoga.
I Morphics strategi ingår att, när kundunderlaget nått enkritisk massa, även uppföra produktionsanläggningar i närheten av kunderna.
Att etablera en ny anläggning tar 6–8 månader och kostar cirka 15–20 MSEK. Varje anläggning kan i dagsläget
producera upp till 3 600 flödesplattor per timme och för drift av en lina krävs i genomsnitt två personer.

Marknaden för bränslecellskomponenter
Morphics verksamhet inom segmentet utgörs av produktion av bränslecellens nyckelkomponent, så kallade flödesplattor (även ”bipolära plattor”). Ett bränslecellsystem kan bestå av hundratals plattor, vars uppgift är att på ett effektivt sätt leda det tillförda bränslet. Morphics marknad inom bränslecellsområdet utgörs dels av aktörer inom främst fordons-, reservkrafts- och konsumentelektronikindustri samt renodlade bränslecellstillverkare. Inom fordonsindustrin, har till exempel världens första serietillverkade bränslecellsbil rullats ut från en etablerad fordonstillverkares specialfabrik. Tillverkaren har kommunicerat att de kommer att bygga ett tiotal exemplar av bilen under 2008, vilka ska leasas ut till kunder i Japan och USA. Nästa år ökas produktionen till några hundra bilar. En annan etablerad fordonstillverkare har meddelat att deras bränslecellsbilar ska lanseras direkt mot konsumentmarknaden 2010–2012. Denna etablering sker i enlighet med bolagets förväntningar på tillväxttakten inom segmentet. Vad gäller bränsleceller och konsumentelektronik har till exempel en global asiatisk aktör meddelat planer på att under 2008 kunna erbjuda bränslecellsdrivna mp3-spelare. Bränslecellernas stora fördel inom detta produktområde ligger huvudsakligen i avsevärt längre driftstid.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]