Morphic Technologies dotterbolag DynaWind har erhållit en order på bolagets största vindkraftverk till Vindpark Vänern. Ordern avser en komplett installation av fem stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera. Ordervärdet uppgår till 234 miljoner kronor.

Totalt ska 10 vindkraftverk i storleksordningen 3 MW vardera placeras på Gässlingegrund i Vänern. Utöver de fem nu beställda vindkraftverken har DynaWind tidigare i år erhållit en order på den första delen av vindparken för de övriga fem planerade verken. Leverans är planerad till 2008 och 2009. Det totala ordervärdet för installationen av de fem verken uppgår till 234 Mkr.

Ett vindkraftverk på 3 MW på Gässlingegrund beräknas leverera 9 GWh (9 miljoner kWh) per år. Totalt motsvarar de tio planerade verken nära 10% av dagens totala elproduktion från vindkraft i Sverige.

”På land och runt Sveriges kuster finns många områden som lämpar sig bra för vindkraftsproduktion och många aktörer både mycket stora och mycket små, i hela landet, arbetar med utveckling av olika vindkraftsprojekt. Intresset är just nu större än någonsin och det gynnar oss liksom hela branschen. Och det är något alla vinner på, inte minst miljön. Att placera vindkraftsanläggningar i större insjöar har inte prövats tidigare. Det innebär att Vindpark Vänern blir en värdefull referensanläggning inför den fortsatta expansionen av vindkraft i Sverige. I bygget ska också en ny teknik användas för vindkraftverkens fundament”, säger Anders Sjögren, VD DynaWind.

DynaWind, som startades 2006, har idag 17 anställda och söker kontinuerligt nya medarbetare. Företaget levererar två storlekar av vindkraftverk, 1 och 3 MW.

Vindpark Vänern (www.vindparkvanern.se) är ett konsortium bestående av Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, Gåsungarna AB, Hammarö Energi AB, AB Hammarö-bostäder, Kyrkvinden Ekonomisk förening och Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening.

”Projektet kommer att ge många positiva effekter”, säger Åke Pettersson, kommunalråd och styrelseordförande i Vindpark Vänern Kraft AB. ”Bland annat kommer det att ge en ökad användning av förnybar elproduktion, minska utsläppen av växthusgaser och att bidra till en frisk luft och giftfri miljö”, fortsätter Petersson.

”Den planerade vindkraftsanläggningen kommer dessutom att ge oss fördjupad kunskap om, erfarenhet och en helhetsbild av att etablera vindkraft i havsmiljö”, säger Mats Enmark, VD Vindpark Vänern Kraft AB. ”Det faktum att anläggningen är placerad i ett inlandshav är något som bedöms som unikt och hittills är oprövat”, konstaterar Enmark.