Sedan förvärvet av Aerodyn AB i december 2005 har Morphic arbetat intensivt med att utveckla de olika verksamhetsområdena inom företaget. För att ytterligare öka tempot och skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt expansion, har styrelsen i Morphic beslutat att dela upp Aerodyn i tre bolag; Aerodyn Propulsion AB, Finshyttan HydroPower AB samt DynaWind AB.

Samtliga tre verksamhetsområden inom Aerodyn; fartygspropellrar, vattenkraftturbiner samt vindkraftverk, befinner sig i tillväxt. Genom uppdelningen i separata bolag skapas bra förutsättningar och en tydlig fokus för fortsatt utveckling inom de olika verksamheterna.

Aerodyn Propulsion AB får ansvaret för tillverkning av fartygspropellrar och för verkstaden i Karlskoga.
Ny VD för Aerodyn Propulsion AB blir tidigare marknads- och försäljningschefen på Aerodyn, Lars Andersson. Verksamheten riktar sig mot den globala fartygsindustrin.

Finshyttan HydroPower AB övertar koncernens verksamhet inom renovering av turbiner för vattenkraft. Bolaget kommer även att bedriva legoproduktion av större komponenter genom att utnyttja den unika maskinpark som installerats i anläggningen i Filipstad.

DynaWind AB kommer fortsättningsvis att ansvara för koncernens tillverkning och försäljning av vindkraftverk. För att möta den ökade efterfrågan på vindkraftverk kommer Morphic under det kommande året att investera i utökad produktionskapacitet. Ambitionen är att under kommande år expandera verksamheten kraftigt, såväl organisk som genom förvärv. Målsättningen är att inom kort leverera minst 20 procent av den årliga utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige.

DynaWind kommer att leverera två typer av vindkraftverk, dels 1 och 3 MW-verk baserade på licensierad teknik, dels egenutvecklade, mindre vindkraftverk (under 1 MW) anpassade för användning tillsammans med Morphics bränslecellsystem. Den första energianläggning där vindkraften kombineras med bränsleceller kommer att installeras lokalt i Karlskoga under hösten 2006 för utvärdering av såväl intresserade energibolag som privatpersoner.

Organisationsförändringen innebär även en del förändringar på ledningsnivå. För DynaWind respektive Finshyttan HydroPower pågår en rekryteringsprocess för tillsättande av ledande befattningshavare.

Göteborg 2006-06-01