Antalet sålda lägenheter med ett till två rum och kök ökade i Storstockholm med 5,7 procent under tredje kvartalet 2017 i jämförelse med motsvarande period 2016. SSM, som är marknadsledande i Storstockholm inom prisvärda bostäder riktade till ensam- och parhushåll, fortsätter att möta denna målgrupps genuina behov av bostad. Vid tredje kvartalets slut hade SSM 97,1 procents försäljningsgrad i de 1 414 bostäder som var under produktion.

Efterfrågan på mindre lägenheter fortsätter att vara stark i Storstockholm. Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade antalet sålda lägenheter med ett till två rum och kök i Storstockholm med 5,7 procent under tredje kvartalet 2017 i jämförelse med motsvarande kvartal 2016. För lägenheter upp till 45 kvadratmeter i storlek var ökningen av antal sålda lägenheter 6,2 procent för samma jämförelseperiod.

SSM, med 25 års erfarenhet av bostadsutveckling, fortsätter att möta den genuina efterfrågan som finns i Storstockholm på prisvärda och yteffektiva bostäder till framförallt ensam- och parhushåll. Bolaget har vid tredje kvartalets slut 97,1 procents försäljningsgrad i de 1 414 bostäder som var under produktion.

– Vår mångåriga höga försäljningsgrad i pågående produktion bekräftar att bostäder till ensam- och parhushåll till en rimlig prislapp är helt i linje med en betydande andel av efterfrågan i Storstockholm. Ur ett konsumentperspektiv är det nu viktigt att eventuella förändringar av ränteavdrag och amorteringsnivåer snarast tydliggöras så att konsumenterna kan göra välinformerade beslut i sina bostadsköp, säger Mattias Roos, vd & koncernchef SSM. 

Under 2017 har SSM vuxit med ytterligare 1 172 byggrätter och bolaget har idag en fokuserad och högkvalitativ bostadsportfölj med 6 427 byggrätter. Portföljen är i sin helhet förvärvad utifrån efterfrågan hos SSM:s målgrupp, vilket innebär citynära lägen utmed spårbunden kommunikation. Bolagets långsiktiga målsättning är en fördelning om 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter samt tio procent studentbostäder, varav cirka 18 procent av nuvarande byggrätter är planerade som hyresrätter och tre procent som studentbostäder.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i början av oktober 2017 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com