I samband med en genomgång i september av dotterbolaget Dynawinds vindkraftsprojekt Vindpark Vänern har det framkommit att kostnadskalkylen för uppförandet av parken förväntas överskridas med högst cirka 30 mkr i tillkommande kostnader.

Dynawinds VD, Erik Göthlin, lämnar med omedelbar verkan sin befattning.

Annan organisationsförändring
Morphic Technologies CFO, Helena Nilsson har i augusti och av personliga skäl valt att lämna bolaget. Nilsson kvarstår i sin befattning tills ersättare rekryterats.

Rekryteringen av en ny VD för Dynawind AB och ny CFO till Morphic Technologies AB har inletts.

För ytterligare information kontakta:
Johannes Falk, 0706 76 7393