Per Sand har utsetts till ny VD för Morphics dotterbolag Cell Impact AB. Han kommer närmast från befattningen som vice VD och försäljningschef och efterträder Martin Valfridsson, som utsetts till VD och Koncernchef för Morphic Technologies AB.

Per Sand har arbetet på Cell Impact sedan mars 2006. Tillsammans med Martin Valfridsson har han byggt upp en framgångsrik verksamhet och på kort tid etablerat Cell Impact som en av de ledande underleverantörerna till bränslecellsindustrin. Cell Impact har nu tecknat ca 170 avtal med kunder från olika sektorer, för samarbete kring företagets metod för komponentbearbetning med höghastighetsteknik, så kallad adiabatisk formning.

Till tidigare befattningar hör bl a rollen som försäljningsansvarig inom Bulten Stainless Industry. Till Pers tidigare erfarenheter hör bl a gedigen kunskap om export av avancerade komponenter till Asien, en av Cell Impacts huvudmarknader.

Per tillträder befattningen som VD med omedelbar verkan.

Om Cell Impact AB
Cell Impact ansvarar tillsammans med moderbolaget för koncernens verksamhet inom bränslecellområdet. Verksamheten består huvudsakligen av produktion av så kallade flödesplattor till bränsleceller.

Cell Impact har utvecklat en teknik som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt tillverka flödesplattor avsevärt snabbare och med högre kvalitet än vad som tidigare har varit möjligt. Produktionen bedrivs i Cell Impacts unika produktionsanläggning. Anläggningen, som är den enda i sitt slag i hela världen, gör det för första gången någonsin möjligt att serietillverka flödesplattor i t ex rostfritt stål genom att utnyttja höghastighetsteknik.

Marknaden för flödesplattor är stor. Cell Impact fokuserar huvudsakligen på plattor till bränsleceller för fordonsindustrin, bärbar elektronik samt stationära kraftaggregat. Bland kunderna återfinns ledande företag inom såväl fordonsindustri som konsumentvaruelektronik.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]