Styrelseordföranden Peter Enå, en av Morphics grundare och till röstetalet en av de största aktieägarna, har med omedelbar verkan begärt sitt utträde ur Morphics styrelse samt lämnat sin anställning och alla uppdrag för Morphic.

Morphics styrelse har utsett Peter Ekenger till ny styrelseordförande.

För mer information, kontakta:
Martin Valfridsson, VD
Tel: +46 (0)70-556 30 09
Johannes Falk, Executive Vice President, Corporate Strategy &
Investor Relations
Tel: +46 (0)70-676 73 93