Peter Wågström föreslås som ny ledamot i styrelsen för SSM Holding AB (publ) av valberedningen. Kallelse till extra bolagsstämma där Wågström föreslås att bli invald i styrelsen kommer att publiceras omkring den 10 oktober 2019.

Peter Wågström, civilingenjör från KTH, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn föreslås av valberedningen som ny styrelseledamot i SSM Holding AB (publ). Peter har under perioden 2004 till och med 2017 varit verksam inom NCC, under 2011 till 2017 som VD och koncernchef och dessförinnan som affärsområdeschef för NCC Housing och NCC Property Development. Peter har idag ett antal styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i noterade Eastnine, Amasten (First North) samt onoterade Arlandastad Holding.

Valberedningen består av Johannes Wingborg (ordförande) utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Ulf Morelius utsedd av Eurodevelopment Holding AG, Peter Lundkvist utsedd av Tredje AP-fonden samt Anders Janson SSMs styrelseordförande. 

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras omkring den 10 oktober 2019.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september kl 14:30 CEST.
  

För mer information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg
Valberedningens ordförande
Telefon: +46 8 588 407 03

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)       
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av juni 2019 fanns 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com