Bologna – Italy. Morphic Exergy har erhållit en beställning på en helt ny typ av bränslecell som skall användas i undervattensfarkoster. Kunden är polska marinen i Gdynia.

Utvecklingsarbetet har pågått parallellt med den pågående industrialiseringsprocessen för Polaris 140, bränslecellssystemet för fritidsfordon såsom båtar, husvagnar och husbilar. All volymtillverkning av bränslecellsstackar följer en och samma huvudprocess och maskinparken av egen design som används är densamma för alla Exergys produkter.

Morphic skall leverera ett okonventionellt, AIP-bränslecellssystem där el genereras i miljöer utan kontakt med atmosfären. Bränslecellen drivs av ren vätgas och ren syrgas till skillnad från en konventionell bränslecell där syret tas från luften. Fördelarna med detta är dels att systemet kan göras mer kompakt och dels att effektiviteten ökar. Denna teknologi har främst används för militärt bruk eller i rymdapplikationer.

”Resultatet av utvecklingsarbetet är spännande. Vi breddar vår existerande produktportfölj bestående av bränsleceller främst avsedda för civilt bruk med nischsystem för militära applikationer och befäster vår position som en leverantör av bränsleceller. Dagens initiala order från polska marinen innebär att vi nu har kundorder för miljövänlig elgenering under vatten, på land och i luftburna appliaktioner.”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef Morphic Technologies.

För ytterligare information, kontakta

Johannes Falk, Vice president Corporate Strategy and IR,
Morphic Technologies
+46 (0)706 76 7393 (mobile)
[email protected]