Amastens VD David Dahlgren höll måndagen den 2 mars en presentation av bolaget och dess bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014.

Presentationen finns att ladda ner på www.amasten.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70‐287 64 02, [email protected]