SSM bekräftar rykten om att bolaget utvärderar förutsättningarna för en börsintroduktion

Efter DI:s artikel den 20 april 2016 där SSM uppges planera för en börsintroduktion under året har bolaget, som vanligtvis inte kommenterar rykten i media, ändå valt att klargöra sin position kring detta.

SSM har under de senaste tre åren upplevt en kraftig tillväxt och expansion av verksamheten baserat på den starka efterfrågan av bostäder från bolagets målgrupp ”morgondagens stockholmare”. I dag har bolaget 53 anställda och närmare 1300 lägenheter i produktion. Föregående år byggstartade bolaget 547 bostäder och målet är att fr.o.m. 2018 starta 1000 bostäder per år. Sedan 2015 arbetar bolaget med att utveckla bostäder inom tre olika produktområden, bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder.

SSM ser en fortsatt stark efterfrågan de kommande åren inom det segment till vilka bolaget utvecklar bostäder. Mot bakgrund av att bolagets affär utvecklats positivt och det finns fortsatt goda möjligheter för tillväxt även i framtiden, vill ägarna genom bolagets styrelse undersöka förutsättningarna för att genomföra en ägarspridning och en kapitalisering av bolaget. I syfte att utvärdera en sådan process genomförs för närvarande en s.k. IPO förstudie tillsammans med bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199