Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Hemfosa Fastigheter AB (Hemfosa) har varit stort bland såväl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger och handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag.

Erbjudandet i korthet:

Priset i erbjudandet har fastställts till 93 SEK per aktie

Cirka 83 procent av aktierna i erbjudandet har tilldelats institutionella investerare i Sverige och internationellt och cirka 17 procent allmänheten i Sverige. Hemfosa kommer att ha cirka 16 000 aktieägare

Erbjudandet omfattar totalt 34 508 879 aktier, varav 5 434 782 nyemitterade aktier och 29 074 097 befintliga aktier

Ytterligare 4 347 826 aktier kan komma att emitteras av bolaget för att täcka övertilldelning (”övertilldelningsoptionen”) *

Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 65 720 104 om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 3 614 MSEK om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 3 209 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen)

Hemfosa tillförs cirka 910 MSEK före emissionskostnader om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 505 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen)

Baserat på priset i erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Hemfosas samtliga aktier till cirka 6 112 MSEK

Handeln i Hemfosa-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 21 mars 2014 under kortnamnet ”HEMF”*

Jens Engwall, verkställande direktör, kommenterar:

”Intresset för Hemfosa har varit stort bland såväl internationella och svenska institutioner som privata svenska placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 16 000 nya aktieägare. Med noteringen ökar våra möjligheter att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner.

Bengt Kjell, styrelseordförande, kommenterar:

”Hemfosa har utvecklats mycket väl sedan bolaget grundades 2009 och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget vidare i en noterad miljö, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt. Det är vår bedömning att Hemfosa passar bra på börsen med sitt välbalanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och högavkastande affärsstrategi.

Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av emissionsinstituten som stabiliseringsansvariga, under 30 dagar från första dag för handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm

* Handeln i Hemfosa-aktien på NASDAQ OMX Stockholm t.om. den 25 mars 2014 är villkorad av att villkoren för erbjudandet uppfylls

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550