I linje med ”Nacka bygger stad” inleder SSM och Profi Fastigheter ett samarbete för att utveckla Centralkvarteret i Järla sjö, inkluderande Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, till ett levande bostadsområde där människor och företagande möts.

Centralkvarteret med fastighetsbeteckningen Sicklaön 145:19 kommer att utvecklas i ett av SSM och Profi Fastigheter, till lika delar, gemensamägt bolag. 

– Vi ser fram emot att tillsammans med SSM utveckla Centralkvarteret till en levande stadsdel med mer än 200 unika bostäder och lokaler som på ett varsamt sätt kompletterar den befintliga miljön i Järla sjö. Genom att även skapa lokaler för service och andra verksamheter, samtidigt som vi vidareutvecklar Stockholm Modecenter på annan plats, skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling i området, säger Thomas Sipos, vVD på Profi Fastigheter.

Järla Sjö och framförallt Centralkvarteret är kulturhistoriskt intressant. Profi Fastigheter och SSM har arbetat fram ett förslag där Centralkvarterets industrikaraktär bevaras samtidigt som mer än 200 moderna bostäder skapas tillsammans med kommersiella ytor för de företag som vill verka i området. SSM strävar efter att utveckla bostäder för segmentet ”morgondagens stockholmare”, genom att skapa yteffektiva bostäder med funktionell design i kommunikationsnära lägen.

– Nacka kommun står inför en fortsatt stark tillväxt de kommande åren. Det är roligt och inspirerande att vi nu, genom samarbetet med Profi Fastigheter, kan vara en del av Nackas utveckling. Vi kommer genom detta projekt att tillföra attraktiva bostäder samt verksamhetslokaler till området och därigenom bidra till att ”Nacka bygger stad” för morgondagens stockholmare. Samarbetet med Profi Fastigheter ger oss nu möjlighet att bygga fler bostäder för de som vill bo och verka nära stadens puls, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, SSM Bygg & Fastighets AB, tel 0706-185199 
Thomas Sipos, vVD, Profi Fastigheter, tel 0709-806 606 
Thomas Jonasson, Marknad och Kommunikation, Profi Fastigheter, tel 0702-938 846

Om SSM Bygg och Fastighets AB
SSM är en av de tongivande bostadsutvecklarna i Storstockholm med ett stort antal lägenheter under planläggning och produktion. SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder. 
SSM grundades 1993 och har sedan starten utvecklat och färdigställt mer än 2000 bostäder. 
SSM bygger bostäder för morgondagens stockholmare! 
Läs mer på www.ssmfastigheter.se

Om Profi Fastigheter
Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på aktiv förvaltning och utveckling i Sveriges tillväxtregioner med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.
Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner, Postens Pensionsstiftelse, Postens Försäkringsförening, Systembolagets Pensionsstiftelse och Trondheim Kommunale Pensjonskasse.
Läs mer på www.profi.se