Välkommen till SBB:s stämmodag

I anslutning till årsstämman 2022 inbjudes till en fördjupad information och möjligheter att ställa frågor till företrädare för bolagets olika verksamheter. Företrädare för fastighetsbranschen och finansmarknaden intervjuas. Avslutningsvis berättar entreprenörer om sina erfarenheter av att driva bolag i Sverige. Vi kommer att få lyssna till Christina Nyman, Chefekonom Handelsbanken, Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Salvatore Grimaldi, entreprenör, Ilija Batljan, VD och grundare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden m fl.

Innan programmet startar kommer det bjudas på en enklare lunch samt efter stämman en enklare mingeltallrik. Eventuell allergi eller specifik matpreferens  måste anmälas per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09.00-16.00