kostnadsökningar ger resultateffekt om -7,8 MSEK i Q4 2018

SSM Holdings bostadsprojekt Turbinhallen, som består av 205 bostadsrätter samt en skola för årskurs 6 – 9 i Järla Sjö är färdigställt. Samtliga bostäder är sålda och inflyttningen skedde under andra och tredje kvartalet 2018. Skolan påbörjade sin verksamhet i samband med höstterminen 2018. Inom ramen för projektets färdigställande har en kostnadsökning uppstått, vilken kommer att belasta SSM med en resultateffekt om -7,8 MSEK i Q4 2018.

Projekt Turbinhallen (Järla sjö) är ett ny- och ombyggnadsprojekt med höga antikvariska bevarandekrav som påbörjades under 2015 i Gustaf de Lavals fabriks­fastighet från 1911. Projektet består av    205 bostadsrätter och präglas av en modern industri­känsla i form av karaktärsstarka och funktionella bostäder. Projektet innefattar även en skola för årskurserna 6 – 9 samt en restaurang. Turbinhallen har 90 poäng i Urban Score och är belägen med närhet till god spårbunden kommunikation, friluftsområde samt närservice och shopping.  

Samtliga bostäder är sålda och inflyttningen skedde under andra och tredje kvartalet 2018. Skolan påbörjade sin verksamhet i samband med höstterminen 2018.

SSM:s ordinarie projekt sker genom nybyggnation. Turbinhallen har varit ett projekt med både nybyggnation men också omfattande ombyggnation. Vid ombyggnation är riskerna betydligt större inom design och inköp, vilket gör att dessa entreprenader ofta är svåra att beskriva, handla upp och följa under genomförandet. I samband med projektets färdigställande har det kvarstått mer arbete än vad som estimerats vilket resulterat i oväntade kostnadsökningar. Kostnader som kommer att ge en resultateffekt om -7,8 MSEK i Q4 2018.

– Vi är oerhört stolta över det unika boende och fantastiska skollokaler vi har utvecklat inom
ramen för Turbinhallen. Fastighetens anrika karaktär har krävt betydande ombyggnationer
under produktionen, vilket dessvärre inneburit kostnadsökningar i projektets slutskede,
säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

Turbinhallen är ett JV-projekt mellan SSM och Profi Fastigheter.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 18:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com