SSM produktionsstartar 501 lägenheter i fjärde kvartalet, SSM:s högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Det är projekten Turbinhallen (205 lgh), West Side Solna (266 lgh) och Twin House (30 lgh) som efter knappt två månaders försäljning uppnått så hög andel bindande förhandsavtal att de kan produktions startas.

Under året har SSM byggstartat totalt 547 lägenheter i fyra projekt, 30 fler än föregående år. Antal byggrätter i pågående produktion har i och med de nya produktionsstarterna ökat från 786 till 1 287.

Som tidigare nämnts i rapporten för Q3 2016 rönte ovan nämnda projekt, inför säljstarterna i oktober, ett för bolaget rekordstort intresse med över 5 500 intressenter per projekt för Turbinhallen och Westside Solna.

  • Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att utveckla produkter som möter vår målgrupp ”Morgondagens Stockholmare” och deras förväntningar på en ny bostad. Det är inspirerande att se hur snabbt vår kundstock av nya intressenter fylls på inför våra kommande projekt. Den utvecklingen stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg i att utveckla de produkter vårt kundsegment efterfrågar. Det starkt ökande intresset för våra planerade projekt ger oss stöd i vår fortsatta expansion mot vårt mål att produktionsstarta 1000 bostäder per år f.o.m. 2018, säger Mattias Roos, VD.

Mer information och bilder avseende de aktuella projekten finns på www.ssmfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199

Susanne Blomberg, Marknadschef, tel. 0763-46 67 27