Riki Bygg har idag tecknat avtal om att uppföra 208 Riki-lägenheter i Karlstad. Kund är Ride Entreprenad AB.

– Nu levererar vi Riki-huset till vår första externa part. Vi ser det som en kvalitetsstämpel på våra tidigare projekt där vi hållit oss inom ramarna, både kalkyl- och tidsmässigt, vilket är en styrka produkten har. Jag ser fram emot ett kul projekt och ett bra samarbete, säger Nicklas Palm, VD på Riki Bygg AB.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Nicklas Palm, VD Riki Bygg, Tel: +46 (0)70-251 02 93, [email protected]

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 11.30 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]