För att en nybyggd fastighet ska kunna Green Building-certifieras krävs det att energiförbrukningen beräknas bli 25 procent lägre än de nybyggnadskrav som Boverket ställt upp. Riki-huset i Timrå fyller nu ett år och uppfyller kraven för Green building, med råge. Under första året förbrukade huset 49 kWh/m2, vilket motsvarar 50% lägre energiförbrukning jämfört mot nybyggnadskraven. 

– Jag är stolt över vår produkt och över vårt förvaltningsteam som presenterar så fina siffror. Faktum är att huset under perioder i somras kunde gått off-grid, dvs att huset bara drivits av våra egna solceller som energikälla, vilket är fantastiskt, säger Magnus Jägre, Hållbarhetschef på Amasten Fastighets AB. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Magnus Jägre, Hållbarhetschef, Tel: +46 (0)72-560 68 76, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl. 09.20 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]