Genom en framgångsrik riktad nyemission till nya svenska institutionella investerare har Morphic Technologies AB (publ) tagit in 132 miljoner kronor. Totalt 13,1 miljoner B-aktier emitterades till en aktiekurs på 10,1 SEK, vilket motsvarar stängningskursen per den 19 maj 2008.

Emissionen genomfördes utan företräde för befintliga aktieägare med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 oktober, 2007. Nyemissionen ökar antalet aktier med 13 100,000 från 150 772 022 till 163 872 022, motsvarande en utspädning om 7,99%.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare i emissionen

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, Informationschef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]