Riktad nyemission genomförd i Morphic

Morphic Technologies AB (publ) har med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande genomfört en riktad nyemission. Totalt har 5 740 000 st B-
aktier tecknats till teckningskursen 1.50 kr vilket tillför bolaget ca
8.6 Mkr. Teckningskursen beslutades i samråd med bolagets finansiella
rådgivare och baserades på rådande marknadskurser och förhandlingar med
de nya institutionella ägarna under slutet av december 2003. Emissionen
genomfördes enligt styrelsens beslut den 19 januari.

Anledningen till företrädesavvikelsen är att styrelsen efter
diskussioner med de större aktieägarna under slutet av 2003 gjort
bedömningen att ägarna vid rådande tidpunkt ej varit beredda att teckna
emissionen på dessa villkor. Det totala antalet aktier i bolaget efter
nyemissionen uppgår till 55 416 839 st varav 10 000 000 är A-aktier.

Göteborg 2004-01-27

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00840/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00840/wkr0002.pdf