Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att man förvärvar 463 lägenheter av Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden AB för 316 MSEK. Totalt omfattar förvärvet ca 32 600 kvm uthyrningsbar yta i den centrala stadsdelen Bojsenburg. Beståndet är fullt uthyrt med en total hyresintäkt om cirka 32 MSEK.

Förvärvet är i linje med Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé att äga och förvalta hyresbostäder och samhällsfastigheter i Nordiska tillväxtorter.

          Genom förvärvet i Falun stärker vi vår position med fortsatta investeringar i bostäder i  Svenska regionstäder. Som långsiktig förvaltare är vi glada att vi kunnat göra en affär med det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden, säger Ilija Batljan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Affären sker genom bolagsförvärv och tillträde äger rum 1 juli 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination av lån och eget kapital.

Wistrand Advokatbyrå har varit Samhällsbyggnadsbolagets legala rådgivare. Kopparstaden har haft Advokatfirman Glimstedt som legala rådgivare och Catella har varit transaktionsrådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]