Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 22 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor. Initialt emitterades 400 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 7,0% marginal fram till första inlösendagen, vilken infaller 5,5 år efter emissionsdagen.  

”Denna emission, och framförallt den övertecknade boken, visar att de institutionella investerarna visar ett fortsatt starkt stöd för bolaget och vår strategi. Samhällsbyggnadsbolaget emitterar som det andra fastighetbolaget i Norden under en dokumentation som ur ett ratingperspektiv förväntas ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet, vilket stärker den finansiella ställningen mot målet att erhålla en ”investment grade”- rating innan slutet av 2018.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]