I centrala Falun utvecklar Samhällsbyggnadsbolaget området Born till en levande stadsdel med 1000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån. Nu förvärvar Riksbyggen 13 000 kvm potentiella byggrätter för bostadsändamål i området av Samhällsbyggnadsbolaget.

– Born är ett spännande projekt i en unik miljö som utvecklas av Samhällsbyggnadsbolaget. Vi är glada att Riksbyggen via sitt förvärv väljer att vara med och utveckla denna centrala del av Falun, säger Krister Karlsson, vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Planen är att bygga flerfamiljshus i olika storlekar med både hyres- och bostadsrätter. Ett helt nytt parkområde planeras intill vattnet och ett rekreationsområde skapas för alla Falubor. Med mindre än en kilometer från Stora torget blir Born en del av centrala staden.

Riksbyggen tror på Falun och vill vara med i det stadsförnyelseprojekt som utvecklingen av området Born kommer att innebära. Det är en väldigt fin miljö och ett bra läge och här finns möjligheten för Riksbyggen göra en långsiktig bostadssatsning i Falun, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Affären ligger i linje med Samhällsbyggnadsbolagets arbete med byggrättsutveckling i attraktiva lägen och att tillsammans med etablerade aktörer bygga bostäder och samhällsservice. Bland annat har det tecknats  en avsiktsförklaring med Frösunda Omsorg som blir hyresgäst i ett nytt vård- och omsorgsboende på platsen. Efter avyttringen har Samhällsbyggnadsbolaget kvar en stor del för egen utveckling

Detaljplanarbetet pågår och Riksbyggens tillträde sker vid lagakraftvunnen plan vilket beräknas ske i slutet av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]