Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer 1 600 lägenheter på sex orter i Sverige till ett JV samägt med KlaraBo. I en separat affär avyttrar SBB en kontorsfastighet med utvecklingspotential i Osloregionen till Union Eiendomsutvikling. Fastigheterna avyttras till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om ca 1 600 mkr. Totalt driftnetto för samtliga fastigheter uppgår till ca 72 mkr.

Fastigheterna som ingår i affären med KlaraBo omfattar totalt 123 000 kvm hyresbostäder och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 375 mkr. Lägenheterna är belägna på sex orter i Sverige: Bollnäs, Borlänge, Ludvika, Malmö, Smedjebacken och Sundsvall. JV-bolaget kommer också arbeta aktivt för att växa genom både förvärv och nyproduktion. Affären innebär att SBB och KlaraBo utökar sitt samarbete utöver den byggrättsutveckling som redan görs i JV-form.

Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med KlaraBo vars kunskap och erfarenhet av renoveringar ytterligare belyser potentialen i vår bostadsportfölj”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB avyttrar också en kontorsfastighet med utvecklingspotential för ytterligare kontor i Drammen, Norge. Fastigheten med en total uthyrningsbar yta om cirka 5 000 kvadratmeter är uthyrd med en återstående avtalslängd på cirka 6 år. På fastigheten finns också en attraktiv byggrätt för utveckling av ytterligare cirka 6 000 kvadratmeter kontor värd cirka 50 mkr (NOK) motsvarande cirka 52 mkr (SEK). Köpare är Union Eiendomsutvikling som förvärvar fastigheten till ett överenskommet fastighetsvärde om 220 mkr (NOK)  motsvarande ca 228 mkr (SEK). Frånträde är planerat till första kvartalet 2019.

Försäljningen visar på nytt att SBBs utvecklingsfastigheter med starka kassaflöden är mycket attraktiva och likvida. När vi nu avyttrar fastigheten i Drammen är vi dessutom nöjda med att sälja till just Union Eiendomsutvikling, en aktör med stark lokal förankring”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Rådgivare i affären med KlaraBo har varit JLL samt att Colliers har varit rådgivare för affären i Norge.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 23:20 CET.