Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått bindande avtal om att avyttra åtta icke strategiska fastigheter med kommersiella hyresgäster för cirka 400 mkr. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (per 30 september 2021) med 60 procent.

”Vi säljer fastigheterna kraftigt över vår senaste kvartalsvärdering och kommer använda likviden för att ytterligare stärka vår balansräkning med syfte att uppnå BBB+ rating,” säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]