Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat avtal med Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) avseende försäljning av fastigheten Södertälje Fjärilen 22. Affären är ovillkorad och sker genom bolagsförvärv. Frånträde sker den 1 december 2020.

Den uthyrningsbara arean uppgår till närmare 5 600 m² och består av lokaler för offentlig verksamhet. Fastigheten är fullt uthyrd till Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 151 miljoner kronor, vilket är i linje med senaste kvartalsvärdering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]