Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar en större portfölj med kontor till Nyfosa AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 4 892 mkr. Det överenskomna fastighetsvärdet motsvarar den senaste värderingen. Därmed har SBB hittills sålt för 10,6 mdr sedan den 23 december 2019. Samtidigt förvärvar SBB projektfastigheten Gamlestaden 2:8 i Göteborg till ett värde om 400 mkr.

De 38 fastigheterna som säljs omfattar en yta om 303 000 kvadratmeter med främst kontorslokaler. Portföljen omfattar fastigheterna: Bälgen 9 i Arboga; Tyra 13 & 14 i Borlänge; Viljan 2 i Eskilstuna; Kobbegården 6:136 i Göteborg; Dahlberg 31-33, 52, 60, 61, Rügen 50, Sparre 3, Stumholmen 2:1, 2:21 i Karlskrona; Fängelset 5, Hunden 12, Södra Kasern 2 i Kristianstad; Uroxen 15 i Kristinehamn; Botulf 4 i Köping; Haren 15, Hermelinen 15, Porsön 1:403, Spiggen 4 i Luleå; Byrådirektören 3 i Malmö; EKEN 12, KASSETTEN 1, Läraren 6, Telegrafen 2 i Motala; Lärkan 10 i Skellefteå; Tackan 9 i Sollentuna, Hvitfeldt 22, Solbacken 10 i Uddevalla; Vilunda 6:59 i Upplands Väsby; Boländerna 5:2 i Uppsala; Mon 13 i Värnamo; Gaslyset 2, Kungsängen 12, Lea 15, Samuel 1, Sigurd 5, Sigvald 5, 6, Västerås 1:199 i Västerås; Vindhjulet 3 i Örebro. Fastigheterna har ett totalt årligt hyresvärde om cirka 402 mkr. Den genomsnittliga återstående avtalslängden är 2,3 år. 

”Vårt transaktionsteam med Lars Thagesson och Oscar Lekander i spetsen gör ett fantastiskt jobb i en utmanade marknad. Detta bidrar till att vi kan fortsätta att leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.

Affären är villkorad av att köparen erhåller nödvändig finansiering samt godkännande från Konkurrensverket. Finansieringsvillkoret ska vara uppfyllt senast den 30 juni 2020. Tillträde är planerat till den 15 juli 2020 men kan komma att förskjutas till senast den 17 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 22:30 CET.