Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar totalt tre icke-strategiska fastigheter, en i Bergen (Norge) och två i Falun. Totalt överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 138,5 miljoner SEK. Fastigheterna säljs cirka 6 % över senaste värdering.

”Genom konsolidering stärker vi vår balansräkning ytterligare och skapar förutsättningar för att uppfylla kriterierna för investment grade rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten vid utgången av detta året,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Frånträde av fastigheterna är planerat till innan årsskiftet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]