Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har förvärvat en byggrätt av Skellefteå kommun. Genom förvärvet ökar SBB volymen i pågående produktion och bygger 180 klimatsmarta bostäder i Skelleftehamn.

SBB har som mål att vara klimatpositiv senast 2030. Bostäderna byggs med en energianvändning som motsvarar halva kravet i Boverkets byggregler (BBR).

Bostäderna kommer att byggas i Skelleftehamn och fördelas mellan en till tre rum och kök. Inflyttning beräknas till 2024.

”Skellefteå kommun är på framkant och genom det goda samarbetet med kommunen har förutsättningar skapats att SBB kan bidra till att lösa bristen på social infrastruktur till följd av den kraftiga expansionen i kommunen,” säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Entreprenadavtal har tecknats med NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Er
ik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]