Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") byggstartar 228 lägenheter i Motala, Karlskrona och Oskarshamn. Husen byggs i fabrik med massiv trästomme och med halva energianvändningen av kraven i Boverkets Byggregler.

SBB fortsätter att växa med nyproduktion av hyresrätter i Sverige och byggstartar nu 78 lägenheter i Motala, 60 lägenheter Karlskrona och 90 lägenheter i Oskarshamn.  Genom en effektiv industriell byggmetod byggs husen med massiv trästomme och huvuddelen av husen byggs i fabrik för att monteras på plats. Med denna metod sänker SBB byggkostnaderna och byggtiden med en stor hållbarhetsvinst som resultat. SBB är en av Sveriges ledande aktörer i att bygga med trä och har för närvarande ca 1 000 lägenheter med trästomme i produktion.

SBB fortsätter bygga hållbart med målet inställt på att vara ett klimatpositiv bolag 2030. Genom att bygga husen i fabrik bidrar vi kraftigt till att uppnå målen," säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Projekten uppfyller kraven för det statliga investeringsstödet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]