Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]