Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag framgångsrikt emitterat sin första sociala icke-säkerställda seniora obligation om 700 miljoner euro samt ytterligare en evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Båda obligationerna var signifikant övertecknade. Sammantaget är detta den största fastighetsfinansieringen i den nordiska kapitalmarknaden någonsin.

Den sociala obligationen med en löptid om åtta år har en fast kupong om 0,750% och emissionslikviden kommer att nyttjas för finansiering av tillåtna sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong om 2,625% och emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål. Den sociala obligationen och hybridobligationen avses noteras på Euronext Dublin (den reglerade marknaden avseende den sociala obligationen och Global Exchange Market avseende hybridobligationen).

”Med dagens transaktion stärker vi ytterligare vår närvaro på den europeiska kapitalmarknaden och det stora intresset i båda obligationerna är ett starkt bevis på att investerarna värdesätter våra tillgångar och organisation. Hybridobligationen stärker vår ambition om att nå en rating om BBB+ under 2021. Det är också extra glädjande att vi har emitterat vår första sociala obligation och mig veterligen är det den hittills största sociala obligation som erbjudits av en bolagsemittent globalt, och den första sociala obligationen någonsin i Norden”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi har agerat struktureringsrådgivare för SBBs ramverk för hållbar finansiering. BNP Paribas, Citi, DNB, Deutsche Bank, GSI, Morgan Stanley och Nordea har agerat Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 17:20 CET.