Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag framgångsrikt emitterat icke säkerställda sociala obligationer om EUR 700 miljoner med rörlig ränta. Transaktionen har en löptid på två år med en rätt att kalla på par efter ungefär ett år och placerades med en rörlig kupong på 3 månader EURIBOR plus 55 bps. Transaktionen prissattes med en rörlig ränta till förfallodag om 3 månader EURIBOR plus 49 bps (motsvarande en rörlig ränta till kallelse om 3 månader EURIBOR plus 43 bps), vilket markerar SBB:s första obligationsemittering med en negativ ränta samt den första sociala obligationen emitterad i det kallelsebara formatet. Transaktionen riktades mot ledande europeiska penningmarknadsfonder och fondförvaltare och stärker SBB:s närvaro på den europeiska kapitalmarknaden ytterligare.

Delar av emissionslikviden kommer att nyttjas för återbetalning av SBB:s utstående EUR 600m obligationer med rörlig ränta som förfaller i februari 2023, som är planerade att återbetalas den 10 februari 2022 i enlighet med beslutet meddelat den 19 januari 2022. Efter emitteringen kommer en summa i storlek med transaktionsbeloppet allokeras till finansiering av berättigade sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering.

Transaktionen emitterades under EMTN-programmet och kommer noteras på Euronext Dublin.

Deutsche Bank agerade ensam bookrunner på transaktionen.

”Den negativa avkasningen vid emittering av denna 2NC1 är ett bevis på SBB:s starka rykte på den europeiska skuldkapitalmarknaden. Vi är även glada att prissätta den största transaktionen hittills i 2NC1 formatet. Det sociala formatet stödjer fortsatt SBB:s resa att bli en ledande aktör inom social infrastruktur i Europa”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]