Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om EUR 500m på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationsemissionen var signifikant övertecknad.

Den sociala hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,6 år med en fast kupong om 2,875%. Emissionslikviden kommer att nyttjas för finansiering av accepterade sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Den sociala hybridobligationen avses noteras på Global Exchange Market.

”Genom att emittera SBB:s första sociala hybridobligation adderar vi inte bara ytterligare en byggsten i vår ambition att nå en BBB+ rating, genom att hybridobligationen klassificeras som social stödjer denna transaktion också SBB:s resa att bli en ledande aktör inom social infrastruktur också i Europa,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, JP Morgan, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]