Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag framgångsrikt emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om EUR 750m på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.

Den sociala obligationen med en löptid om åtta och ett halvt år har en fast kupong om 1,125 procent och emissionslikviden kommer att nyttjas för finansiering av tillåtna sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Den sociala obligationen avses noteras på Euronext Dublin (den reglerade marknaden).

”Med dagens transaktion stärker vi förutsättningarna att bli en ledande aktör inom social infrastruktur också i en europeisk kontext. Det stora intresset i obligationen, bevisat genom obligationens låga kupongränta som är lägre än koncernens totala snittränta, är ett starkt bevis på att investerarna värdesätter våra trygga tillgångar, organisation och hållbara affärsmodell”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, JP Morgan, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]