S&P Global Ratings (”S&P”) har idag meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från S&P.

”Vi är stolta över att vi levererar enligt våra mål och erhåller en investment grade rating även från S&P. Vi kommer att fortsätta fokusera på att minska säkerställd skuld och aktivt investera i samhällsfastigheter i Norden, såsom äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor, samt hyresrätter i Sverige med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB rating,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 10:40 CET.