Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har just avslutat den årliga ISS (”Institutional Shareholder Services”) ESG rating uppdateringen. SBB:s corporate rating har blivit uppgraderad och räknas nu som ”Prime”.  Det fungerar som en indikator på kvaliteten på SBB:s prestation inom sociala och miljömässiga områden. Dessutom kvalificerar sig nu alla SBB:s obligationer som ”responsible investments”.

”Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell. Styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vi är sedan tidigare branschledande inom social hållbarhet. Denna uppdaterade ESG ratingen från ISS ESG hjälper oss ytterligare att visa våra exceptionella hållbarhetsinsatser inom sociala och miljömässiga områden för våra intressenter”, säger Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB har sedan tidigare högst rating från Sustainalytics i sin ratingkategori. SBB:s ESG risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB har även en A rating från MSCI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]