Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har just avslutat den årliga Sustainalytics ESG rating uppdateringen. SBB:s ESG risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB ligger i topp bland sina jämlikar (baserat på börsvärde).

”Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell, styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vi är sedan tidigare branschledande inom social hållbarhet. Denna uppdaterade ESG ratingen från Sustainalytics hjälper oss ytterligare att visa våra exceptionella hållbarhetsinsatser för våra intressenter,” säger Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB .

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.