SBB har identifierats som ett topp ESG-presterande (ESG Regional Top Rated 2022) bolag av mer än 4 000 bolag som Sustainalytics täcker globalt.

”Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell, styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vi är sedan tidigare branschledande inom social hållbarhet. Denna utmärkelse hjälper oss ytterligare att visa våra exceptionella hållbarhetsinsatser för våra intressenter,” säger Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]