Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Mittuniversitetet. Mittuniversitetet kommer att hyra drygt 26 000 kvm i Sundsvall i fastigheten Åkroken 1 till ett årligt hyresvärde om cirka 41,4 mkr. Hyresavtalet som tecknas är ett Grönt hyresavtal där SBB samarbetar med sina hyresgäster för att minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning.

”Jag tillsammans med Region Norr är väldigt glada över att fortsätta vårt samarbete med Mittuniversitet samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle”, säger Annika Ekström, Affärsområdeschef Samhällsfastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, Affärsområdeschef Samhällsfastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 517 3169, [email protected]