Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utökar sitt bestånd av välfärdsfastigheter i de nordiska storstadsregionerna genom köpet av två vård- och omsorgsboenden i Tønsberg i Osloregionen.

Fastigheterna har en total uthyrbar area om 5 846 kvadratmeter med ett bedömt årligt driftnetto om cirka 11,8 miljoner norska kronor (cirka 12,9 mkr). Boendena är fullt uthyrda till Attendo med nyligen förlängda hyresavtal med en löptid på 5 år. SBB är redan idag Norges ledande aktör inom samhällsfastigheter och nu utökas beståndet med vård- och omsorgsfastigheter, SBB:s första i Norge. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgick till 178 miljoner norska kronor (cirka 194 mkr).

”Det är fantastiskt kul att vi nu ökar vårt bestånd med vård- och omsorgsboenden och gör det i Osloregionen. Detta i tillägg till att vi sedan tidigare under Q2 2018 förvärvat äldreboenden i Stockholm och Helsingfors. SBB ska vara Nordens största fastighetsägare av samhällsfastigheter och vi ser fram mot ett gott samarbete med Attendo,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]