Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar totalt 1560 lägenheter, varav 670 i Växjö och 426 i Ronneby. Den totala uthyrbara ytan omfattar 114 750 kvm fördelade på 41 fastigheter i Växjö, Ronneby, Helsingborg, Olofström, Karlshamn, Osby och Åstorp. De totala hyresintäkterna är 116,3 mkr och driftnetto är ca 66,5 mkr. Affären finansieras med eget kapital.

SBB och Amasten bildar också ett JV som ska bygga bostäder i Nyköping. SBB säljer ca 50 000 kvm BTA byggrätt till JV-et med ett pris om 3 000 kronor per kvm BTA.

”Vi är särskilt glada att fått en stark position i Växjö och Blekinge där vi är på väg att bli det största bostadsbolaget. Med dessa förvärv blir vi det största oberoende noterade bostadsbolaget, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt. Vi ser fram emot vårt samarbete med Amasten att satsa på nybyggnation i Nyköping som en stark del av den växande Stockholmsregionen,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”SBB är en långsiktig fastighetsägare i en stark expansiv fas. Vi koncentrerar oss nu på Mälardalen, starka norrländska kuststäder och nyproduktion av Riki-lägenheter,” säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB.

Tillträdet sker preliminärt den 15 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]