Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) meddelar i dag att man förvärvar 114 lägenheter i Karlskrona, fördelade på sex bostadsfastigheter.

”Vi fortsätter att stärka vår position som det ledande nordiska bolaget för samhällsfastigheter och hyresbostäder. Efter förvärvet äger vi drygt 500 lägenheter samt ett antal äldreboenden i Karlskrona,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Förvärvet är i linje med SBB:s affärsidé att äga och förvalta samhällsfastigheter och hyresbostäder i nordiska tillväxtorter.

Totalt omfattar förvärvet 8 000 kvm uthyrningsbar yta som är belägen i centrala lägen. Beståndet är fullt uthyrt med en total årlig hyresintäkt om cirka 8 383 tkr.

Tillträde till lägenheterna har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]