Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) meddelar i dag att man förvärvar 135 lägenheter i Stockholm, fördelade på sex bostadsfastigheter varav tre med tomträtt, av Bouwfonds European Residential.

”Drygt 60 procent av SBB:s bestånd är beläget i de nordiska storstäderna, nu förstärker vi portföljen ytterligare genom att förvärva ett fint bostadsbestånd i Stockholm. Vårt enträgna och systematiska arbete med att skapa det ledande nordiska bolaget för samhällsfastigheter och hyresbostäder fortsätter med oförminskad kraft,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Förvärvet är i linje med SBB:s affärsidé att äga och förvalta samhällsfastigheter och hyresbostäder i nordiska tillväxtorter.

Totalt omfattar förvärvet 6 718 kvm uthyrningsbar yta som är byggd mellan år 2000 och 2007. Fastigheterna är belägna i bra lägen med goda kommunikationer i Gubbängen (1 st), Sicklaön (2 st), Orminge (2 st) och Lännersta (1 st). Beståndet är fullt uthyrt med en total årlig hyresintäkt om cirka 12 118 tkr.

Tillträde till lägenheterna har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]