Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav 257 lgh i Rinkeby/Tensta, 48 lgh i Vallentuna, I affären ingår också en LSS-fastighet i Täby och två bostadsfastigheter i Eskilstuna. Den totala uthyrbara ytan omfattar 32 174 kvm varav 3 100 är uthyrt till kommunerna Stockholm, Täby, Eskilstuna och Vallentuna och 24 789 kvm är bostadslägenheter. De totala hyresintäkterna är 41,5 mkr och driftnetto är ca 26 mkr.

”Vi är särskilt glada att fått förvärva byggmästarbostäder i Rinkeby samt att vi får ett startbestånd i Vallentuna som möjliggör ytterligare förvärv. Med dessa förvärv passerar vi 10 000 lägenheter under förvaltning, varav 1750 i Stockholmsregionen, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträden sker preliminärt den 1 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]