Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) köper en fastighetsportfölj med sex bostadsfastigheter av det kommunala bostadsbolaget KKB fastigheter AB (”KKB”) i Kävlinge kommun. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt cirka 545 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar drygt 26 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta och genomsnittlig lägenhetsstorlek är 65 kvadratmeter. Hyresintäkten uppgår till cirka 32 Mkr.

”Med försäljningen av de sex fastigheterna skapar vi möjligheter att öka bostadsbyggandet i kommunen och frigör resurser för att investera i befintligt fastighetsbestånd,” säger Mikael Strand, KKBs VD.

SBB har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. SBB äger och förvaltar hyreslägenheter på ett 30-tal orter i Sverige och samhällsfastigheter i hela Norden och är en del av Sveriges Allmännytta. Genom bolagets stora samhällsengagemang är man en långsiktig samarbetspartner till kommunen. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018.

”Vi har fokuserat på att hitta en välkänd aktör med gott rykte och som investerar i hyresfastigheter på lång sikt. Vi är övertygade om att KKBs hyresgäster kommer uppleva sin nya hyresvärd på samma positiva sätt som KKB,” säger Mikael Strand, KKBs VD.

SBB fortsätter sitt engagemang i tillväxtkommuner och ser fram emot att tillsammans med KKB och Kävlinge kommun främja utvecklingen av bostadsmarknaden.

”Vi fullföljer vår strategi att investera i hyresrätter i tillväxtkommuner. Det är fantastiskt fina bostäder som vi förvärvar av KKB. Vi kommer att ta en aktiv roll i kommunens samhällsutveckling genom det bosociala arbetet och genom att producera nya bostäder i kommunen,” säger Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

”Det känns roligt att vi växer ytterligare i södra Sverige och Öresundsregionen. Vi ser fram emot att fortsätta växa men också utveckla det goda arbete som KKB gjort med fastigheterna,” säger Ola Svensson, Regionchef Öresund, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

De fastigheter som ingår i affären är:

  • Arvid 1, Svens Gränd 2, Kävlinge
  • Kristallen 1-3, Nordanväg 26-48, Kävlinge
  • Sandhammaren 4, Föreningsgatan, Västra Långgatan och Sjövallagränd, Kävlinge
  • Servitutet 2, Möllegatan 11-31, Furulund

Tillträde sker den 3 februari 2020.

För mer information kontakta:

Ilija Batljan, VD, SBB, 070-518 39 67, [email protected]

Mikael Strand, VD KKB Fastigheter, 0734 – 32 36 23, [email protected]