Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter att expandera i Finland genom förvärv av ett äldreboende i Helsingfors.

Fastighetens uthyrbara area uppgår till cirka 4 320 kvadratmeter och är uthyrd till Mehiläinen Oy med en hyreslängd på 10 år och en årshyra på 555 000 euro. Mehiläinen är ett snabbväxande finländskt vårdbolag drivet av Ambea. Företaget driver 22 vårdcentraler i 19 kommuner samt 9 sjukhus.

Förvärvet innebär att SBB nu utökar sitt ägande av vårdfastigheter i Finland till sammantaget fyra fastigheter. Bolaget äger sedan tidigare tre samhällsfastigheter i området kring Tammerfors med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 11 000 kvadratmeter. 

”SBB är redan idag Nordens största aktör på samhällsfastigheter i Norges huvudstad Oslo, nu lägger vi fokus på äldreboende och skolor i Helsingfors. SBB ska vara Nordens största fastighetsägare av samhällsfastigheter och vi ser nu fram mot ett riktigt gott samarbete med vår nya hyresgäst Mehiläinen Oy,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Tillträdet sker 30 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]